Home TekstoviB&F Plus PWC Outlook 2013-2017: Prihodi padaju, potražnja za novinama raste

PWC Outlook 2013-2017: Prihodi padaju, potražnja za novinama raste

by bifadmin

U globalnim okvirima, novinsko izdavački sektor je 2012. godine ostvario prihod od prodaje i oglašavanja u iznosu od USD164 mlrd., što je manje u odnosu na 2008. godinu kada je ostvareni prihod iznosio USD187 mlrd. Ipak, nakon razdoblja koje karakteriše pad prihoda, prihodi će se stabilizovati i ostaće na nivou 2012. godine u toku perioda za koji se vrši projekcija pokazuje studija PWC Global entertainment and media outlook 2013-2017.

Globalno posmatrano, kontinuiranom ekspanzijom na tržišta na kojima postoji verovatnoća da će prodaja brzo rasti biće kompenzovan dugotrajan pad tiraža štampanih medija prisutan na dobro ustanovljenim tržištima sa malim potencijalom za povećanje prodaje.

Brojna tržišta u razvoju zabeležiće značajan porast prihoda od prodaje novina. Premda je tokom prethodnih godina zabeležen ukupan pad prihoda od prodaje novina, potražnja za novinama raste: krajem 2012. godine, dnevno je distribuirano više od 547mil. primeraka novina, što je više nego 2008. godine kada je distribuirano 516mil. primeraka. Sa razvojem tržišta u zemljama azijsko pacifičkog regiona, predviđa se da će do 2017. godine broj dnevno distribuiranih novina porasti na 594mil.

U globalnim okvirima, prihod od prodaje novina obuhvata prihod od prodaje tiraža i prihod od oglašavanja (u mil. USD) u periodu 2008-2017.
prihod od novina
Tržište novina u Indiji biće jedino koje će zabeležiti dvocifrenu složenu godišnju stopa rasta (CAGR) od 10% do 2017. godine, čime će postati šesto najveće tržište novina u svetu do kraja perioda za koji se vrši projekcija. Nova čitalačka publika srednje klase na tržištima na kojima postoji verovatnoća da će prodaja brzo rasti daće zamah novinskoj industriji.
indija prihodi

Digitalni prihodi, koji obuhvataju prihod od oglašavanja u direktorijumima i časopisima na internetu, prihod od pretplate na elektronska izdanja časopisa i prihod od prodaje stručne literature preko interneta, porašće sa USD 7.4 mlrd., koliko su iznosili 2008. godine, na USD 28.9 mlrd. koliko će iznositi 2017. godine. Međutim, objedinjeno posmatrani prihodi od prodaje štampanih i elektronskih novinskih izdanja zabeležiće pad veći od USD 8.2 mlrd. tokom perioda 2008-2017.
prihodi novo
Prihodi od sajmova premašiće USD 36 mlrd. 2017. godine i biće veći nego 2012. godine kada su iznosili USD 29.4 mlrd. Ključna tržišta opet će biti SAD, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Japan. Međutim, može se očekivati da će Kina prestići Veliku Britaniju i Japan 2014. godine i pozicionirati se kao četvrto ključno tržište.

globalni  prihodi

O bazi podataka Outlook kompanije PwC, koja obuhvata informacije iz oblasti zabave i medija

Kompanija PwC stavila je na raspolaganje javnosti 14. bazu podataka Outlook, koja se ažurira jednom godišnje i u kojoj su sadržane informacije koje se odnose na sektor zabave i medija. Baza podataka Outlook je sveobuhvatna baza podataka koja sadrži rezultate globalne analize trošenja novca na robu široke potrošnje i oglašavanje. Budući da su u njoj sadržani istorijski i prognozirani uporedni podaci za 13 sektorskih segmenata u 50 zemalja, baza podataka Outook omogućava jednostavno poređenje stope rasta i visinu trošenja novca na robu široke potrošnje i oglašavanje u zemljama u regionu. Od ove godine baza podataka Outook sadrži i napomene koje su date pojedinačno po zemljama i svim segmentima.

Baza podataka Outook sadrži opsežne podatke o visini trošenja novca na robu široke potrošnje i oglašavanje, i to za 13 segmenata:

· TV pretplata i licence
· Oglašavanje na televiziji
· Pristup internetu
· Radio
· Oglašavanje na otvorenom prostoru
· Video igre
· Filmovi
· Novinsko-izdavačka delatnost
· Izdavačka delatnost i plasman časopisa i nedeljnika
· Poslovanje između dva ili više preduzeća
· Oglašavanje na internetu
· Časopisi i publikacije iz oblasti obrazovanja
· Muzika

Pročitajte i ovo...