Home VestiPolitika i društvo Statistika kaže 1.660.460 penzionera na 2.758.893 osiguranika

Statistika kaže 1.660.460 penzionera na 2.758.893 osiguranika

by bifadmin

Statistika PIO fonda pokazuje i da broj obolelih od tumora raste, najviše kod poljoprivrednih penzionera

Godišnji statistički podaci Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje pokazuju da je od 2008. do kraja 2021. dupliran broj penzionera samostalnih delatnosti i to sa 50.959 na 104.045 dok je vidno opao broj zemljoradnika koji primaju prinadležnosti i to sa 222.986 na 150.601.

Kada je reč o penzionerima penzijskog fonda zaposlenih tu se beleži standardan rast. Od 2008. do 2021. taj broj se sa 1.306.394 povećao na 1.405.814 najstarijih.

Kada se pogleda struktura korisnika penzija, računajući sve kategorije, vidi se da je najveći pad zabeležen kod invalidskih penzionera. Tako je u 2008. njihovo učešće u ukupnom broju penzionera iznosilo 22,9, a danas oko 15 procenata. Rast broja beleži se kod starosnih penzionera i to sa 55 odsto na 64,9 procenata, dok je kod porodičnih penzija taj procenat gotovo identičan onom od pre 13 godina. Tada je učešće ovih penzionera u ukupnom broju bilo 22,1 a danas oko 20 procenata.

Zanimljivo je da je podatak o kretanju odnosa broja onih koji uplaćuju doprinose (zaposlenih) i broja penzionera i dalje daleko do idealnog. Naime, stariji pamte da je svojevremeno na tri zaposlena dolazio jedan penzioner. Ali je u međuvremenu taj odnos smanjen. U 2008. na jednog zaposlenog dolazilo je 1,8 penzionera. Danas je odnos jedan prema 1,7. U brojkama to je 1.660.460 penzionera na 2.758.893 osiguranika. Taj odnos je bio znatno drugačiji od 2012. do 2016. godine kada je primera radi bilo 1.420.892 penzionera i 2.053.249 osiguranika ili odnos 1 : 1,4.

Najčešći uzrok invalidnosti su bolesti sistema krvotoka i tumori

Podaci o kretanju učešća prosečne penzije u prosečnoj zaradi bez poreza i doprinosa pokazuje krivu koja stalno pada. Tako je u 2008. godini za sve kategorije penzionera ovo učešće bilo 53,9 da bi krajem prošle godine palo na 44,6 procenata. Ako se posmatra pojedinačno po kategorijama kod penzionera PIO fonda zaposlenih se beleži pad sa 59,7 na 47,5 odsto, kod samostalaca sa 57,9 na 42,8 i kod poljoprivrednika sa 22,1 na 19,2 procenta.

Kao najčešći uzrok invalidnosti za sve kategorije penzionera navode se bolesti sistema krvotoka i tumori. Loša stvar je što broj obolelih od tumora raste od 2012. Kako pokazuje statistika PIO fonda sa 26,3 odsto porasla je na 31,2 odsto. Dok je kod bolesti krvotoka sa 30,4 pala na 27,7 procenata.

Na trećem mestu po obolevanju zbog čega se ide u invalidsku penziju su bolesti mišićno-koštanog sistema i ostale bolesti, dok su na četvrtom mestu duševni poremećaji. Ali se i tu beleži pad sa 10,4 u 2012. godini na 8,8 procenata u decembru 2021. Zabrinjava, međutim, podatak da raste procenat obolelih od tumora kod poljoprivrednika i za deset godina sa 23,3 na čak 35,3 odsto.

Među onima koji primaju penziju je i oko 75.755 penzionera koji su to pravo ostvarili po opštim i posebnim uslovima. Tu se misli na učesnike NOR-a pre 1943, nosioce spomenice 1941. kao i na pripadnike bivših saveznih organa MIP-a i MUP-a. Tu su i akademici, rudari, primaoci administrativnih penzija, republički MUP nosioci spomenice posle 1943 godine…

Izvor: Politika

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar