Home TekstoviB&F Plus Evropska mreža preduzetništva: Ako želiš da stigneš daleko, idi u društvu

Evropska mreža preduzetništva: Ako želiš da stigneš daleko, idi u društvu

by bifadmin

Evropska mreža preduzetništva koja povezuje 60 zemalja, uključujući i Srbiju, već 15 godina pruža besplatnu pomoć malim i srednjim preduzećima da internacionalizuju poslovanje, pronađu nove načine finansiranja i sklope saradnju sa inostranim kompanijama. Usluge ove mreže do sada je koristilo 18.500 preduzeća u Srbiji. Njima će uskoro biti dostupan i novi paket podrške, koji će uključiti i početničke firme i to u oblasti „duboke tehnologije“, koja se zasniva na naučnim otkrićima i inženjerskim inovacijama.

„Ukoliko želiš da ideš brzo, idi sam. Ukoliko želiš da ideš daleko, idi u društvu”, kaže stara afrička poslovica koja je primenjiva u svakodnevnom životu, ali i u poslovanju. Za velike kompanije koje su globalno prepoznatljive i raspolažu većim resursima, širenje na nova tržišta predstavlja daleko manji problem nego za mala i srednja preduzeća. Jer, da bi neka kompanija ušla na novo tržište ona mora prvo da ispita da li tamošnji kupci uopšte imaju potrebu za njenim proizvodima, zatim da pronađe partnere ili neki drugi način za distribuciju svojih proizvoda, da se prilagodi lokalnim propisima i standardima u poslovanju, ispuni različite administrativne zahteve i još mnogo drugih stvari.

U tom pogledu Evropska unija je posebno zahtevna, ali s druge strane, malim i srednjim preduzećima koja su zainteresovana da posluju na njenom tržištu ona nudi savetodavnu pomoć i pristup odgovarajućim izvorima finansiranja.

Šta je Evropska mreža preduzetništva?

Evropska mreža preduzetništva (EEN) je projekat Evropske unije namenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) kao servis za internacionalizaciju poslovanja. Zastupljena je u 60 zemalja, među kojima se nalazi i Srbija. Iako u njenom nazivu piše da je u pitanju evropska mreža, ona je razgranata i van Starog kontinenta, na tržištima u Kanadi, SAD, Brazilu, Čileu, Kolumbiji. Mreža ima svoje ogranke i u Indiji, Egiptu, Izraelu, Japanu, Singapuru, Tajvanu, na dalekom Novom Zelandu i mnogo bliže nama, u zemljama kao što je Turska.

Usluge Evropske mreže preduzetništva je tokom 15 godina njenog rada koristilo više od 4,2 miliona malih i srednjih preduzeća u svetu. U našoj zemlji, njenu podršku je od 2008. do 2022. godine dobilo 18.500 firmi. Najveći broj njih (13.000) je koristio savetodavne usluge i obuke, dok je 6.500 preduzeća imalo organizovane susrete sa potencijalnim poslovnim partnerima. Podršku za inoviranje poslovanja je dobilo 750 domaćih firmi, a za 65 kompanija su napravljeni posebni inovacioni paketi u skladu sa njihovim potrebama.

Ove i druge usluge koje pruža Evropska mreža preduzetništva, domaća mala i srednja preduzeća koriste besplatno, preko konzorcijuma koji čine Privredna komora Srbije (PKS), Poslovni inkubator Novi Sad (PINS), Institut Mihailo Pupin (IMP), Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu (ICMF), Univerzitet u Nišu (UNI) i Razvojna agencija Srbije (RAS).

Od znanja do novca

Evropska mreža preduzetništva pomaže privrednicima da lakše pronađu poslovne partnere u inostranstvu i da prošire saradnju. Ona im omogućava da konkurišu za finansijsku podršku, da dobiju informacije o evropskim zakonima, propisima i standardima, kao i o sredstvima koja je Evropska unija opredelila za istraživanja i tehnološki razvoj.

To konkretno znači da mala i srednja preduzeća preko ove mreže mogu da stupe u kontakt sa stručnjacima koji poznaju različita tržišta i imaju razgranate poslovne veze na svakom od njih. Na taj način, male firme besplatno dobijaju uslugu za koju velike kompanije moraju da unajmljuju eksperte.

Pored toga, preduzeća preko Mreže mogu da kontaktiraju i stručnjake iz različitih grana privrede. Oni će im pomoći da razviju odgovarajuću strategiju za širenje poslovanja u konkretnom sektoru, počev od zdravstva, preko prehrambene, pa do modne i tekstilne industrije. Naši privrednici imaju na raspolaganju i bazu poslovne saradnje, koja obuhvata oko 10.000 kompanija, među kojima mogu da potraže potencijalne partnere. Baza se pretražuje veoma jednostavno, ukucavanjem ključnih reči. Mreža nudi i posebne usluge u organizovanju događaja za povezivanje firmi koje imaju interesa za međusobnu saradnju.

Imajući u vidu da Evropska mreža preduzetništva funkcioniše kao servis, ona ne nudi direktno finansijsku podršku, ali pomaže preduzećima da pronađu odgovarajuće programe ili fondove kod kojih mogu da konkurišu za potrebna sredstva. Njeni stručnjaci identifikuju izvore finansiranja koji će kompanijama, u zavisnosti od njihove delatnosti i planova, biti najkorisniji, počev od programa kao što je „Horizont Evropa“ i podrške koju nudi Evropski fond za regionalni razvoj, preko državnih i konkursa lokalnih zajednica, do ponuda finansijskih posrednika kao što su banke i fondovi rizičnog kapitala. Eksperti, takođe, pomažu preduzećima da bolje osmisle svoje projekte, da podnesu kvalitetniju prijavu na konkurse za finansiranje, a zatim i da uspešno realizuju postavljene ciljeve.

Mreža pruža i druge savetodavne usluge koje su potrebne prilikom širenja poslovanja u inostranstvu, a posebno na jedinstvenom tržištu Evropske unije. To su, na primer, informacije o poreskoj politici na određenim tržištima, o procedurama prilikom izvoza, pa čak i o slanju zaposlenih u druge zemlje.

„Duboko učenje“ stiže u Srbiju

Katarina Momčilović Matić, viša savetnica i koordinatorka konzorcijuma EEN Srbija, predstavila je na događaju „EU nedelja mogućnosti“ način rada ove mreže u Srbiji i najavila nove aktivnosti. „Konzorcijum EEN Srbija funkcioniše po principu da nema pogrešnih vrata, što znači da smo u stanju da svojom stručnošću i kapacitetima pomognemo našim klijentima u njihovom poslovanju, ali takođe i da ih povežemo sa drugim međunarodnim ekspertima koji pomažu inovativnim malim i srednjim preduzećima da ostvare svoje ambicije”, istakla je Momčilović Matić.

Nakon završetka pandemije, tokom koje je Evropska mreža preduzetništva pomogla našim preduzećima da nastave poslovanje sa stranim partnerima preko digitalnih platformi i oko logistike, ona je svoje aktivnosti usmerila na ulaganja u energetsku efikasnost i uvođenje inovacija.

Prema rečima Katarine Momčilović Matić, u Srbiji će uskoro biti dostupan jedinstveni paket podrške za mala i srednja preduzeća, uključujući i startap firme, u oblasti „duboke tehnologije“ (deep tech), koja se zasniva na naučnim otkrićima i inženjerskim inovacijama. Evropski savet za inovacije će početničkim preduzećima kroz ovaj paket obezbediti grantove, pomoć za ulaganja, kao i stručnu podršku kroz organizovanje obuka. U Srbiji je već realizovana radionica o tome kako bi male firme trebalo da predstave svoje poslovne ideje da bi uspešno privukle investitore, kao i na koji način da promovišu svoje proizvode kako bi pospešile podaju.

Pored pomenutih aktivnosti, Evropska mreža preduzetništva će nastaviti da ulaže u digitalizaciju, kroz učešće u razvoju različitih tehnoloških rešenja za osavremenjivanje poslovanja malih i srednjih preduzeća. Pojedina rešenja su usko specijalizovana, za određene privredne grane i specifične potrebe firmi, dok neka od njih može da primeni većina preduzeća u svom poslovanju.

Biznis i finansije 211/212, jul/avgust 2023. 

Foto: geralt, Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar