Home VestiEkonomija E- fakture u oblacima, privrednici u magli

E- fakture u oblacima, privrednici u magli

by bifadmin

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju i poslala Skupštini na usvajanje. Prema oceni privrednika i knjigovođa izmene zakona dodatno komplikuju već nejasni postojeći zakon o e-fakturama.

Predloženo je da se izmene i dopune primenjuju od 1. januara 2024. godine.

U Računvodstvenoj komori Srbije kažu da predloženo rešenje razmene podataka na SEF-u putem klauda nije u interesu države, ni poreskih obveznika, kao ni poreskog postupka i unapređenja poslovnog ambijenta.

„Mi tražimo unapređenja procedura koja se odnose na sistem elektronskih faktura (SEF) i evidencije na sistemu, SEF-u, ali dobili smo rešenje razmene podataka na SEF-u putem klauda. Sve je ovo posao u nečijem interesu, ali nama ne rešava probleme već vodi rušenju računovodstvenih načela i računovodstvenih evidencija u glavnoj knjizi, kao i PDV evidencija“, kaže Snežana Mitrović, predsednica Računovodstvene komore Srbije.

Računovodstvena komora Srbije je identifikovala probleme i predložila rešenja.

„Nažalost ovde u najavi nema rešenja, koja bi bila interesu Poreske uprave, poreskih obveznika i dobrog poslovnog ambijenta“, kaže Mitrović.

Biljana Bujić, potpredsednica Saveza za fer konkurenciju u NALED-u i Partner/E&I Partner u KPMG Beograd kaže da je predloženo da se izmene i dopune primenjuju počev od 1. januara 2024. godine, osim odredbi koje se odnose na novu obavezu elektronskog evidentiranja prethodnog poreza za koje se predlaže početak primene za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

Imajući u vidu da je jedna od najznačajnijih izmena uvođenje obaveze evidentiranje prethodnog PDV-a, prema njenoj oceni, očekivano je da to zahteva i izmene SEF-a.

Šta privreda dobija prelaskom e-faktura na klaud?

„Načelno, prelazak na klaud trebalo bi da omogući tehničko unapređenje kvaliteta i sigurnosti servisa. S druge strane, bilo bi dobro kada bi se predviđena unapređenja predstavila privredi, kako bi privrednici mogli da sagledaju efekte izmena sa aspekta korišćenja sistema“, kaže Biljana Bujić.

Da bi se omogućilo sastavljanje preliminarne PDV prijave na osnovu podataka iz SEF-a, Predlogom zakona se predviđa, kako ona kaže, obaveza evidentiranja prethodnog poreza.

„Obaveza evidentiranja prethodnog PDV-a postoji nezavisno od toga da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog PDV-a ili ne. Posledično, preliminarna PDV prijava nikada neće biti i konačna – PDV prijava koju treba podneti Poreskoj upravi. PDV prijava koja se podnosi Poreskoj upravi, kako ona kaže, moraće biti sastavljena na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i PDV evidencija poreskog obveznika“, kaže Bujić.

Loš sistem e- faktura

Darko Majstorović, direktor firme „Control 1“ kaže da već loš sistem e- faktura nadograđuju sa novim pravilima, a cenu će plaćati privreda.

„Zakon je u proceduri i na svu žalost privrede biće usvojen jer u Parlamentu imamo „dizače ruku“ koji ne razumeju ovaj zakon i ne znaju šta se predlaže. Ako se usvoji ovaj zakon naneće ogromnu štetu privredi“, smatra Majstorović.

Najveći problem je pravna i poreska neizvesnost zatim duple evidencije jer se sada PDV predaje elektronski, ali kako on kaže, treba ponovo SEF-u da se predaje evidencija PDV-a samo na drugi način.

Od uvođenja e- faktura taj sistem ne radi kako treba često se dešava da se sajt sporo otvara i sporije učitava sve promene i kad privrednici kliknu da su predali tu fakturu potrebno je nekoliko sati da se obradi, kaže on.

„Za to vreme ne zna se da li je prošla ili nije, pa onda ako to ponovo urade i nakon nekoliko sati desi se da se duplo evidentira faktura i onda je to ozbiljan problem. Na kraju kad kupac prihvati duplu fakturu onda privrednici imaju muku da to storiniraju“, kaže Majstorović.

Ovo su novi propisi koji se ne naslanjaju na postojeći zakon o PDV-u, kako on napominje, nego su u suprotnosti sa Zakonom o PDV-u.

Privreda zabrinuta

„Privrednici sumnjaju da se izmene donose iz manipulativnih razloga, da bi u integrisani sistem e- faktura imali uvid oni koji imaju uticaja na donosioce odluka. To je velika opasnost i verovatno će dovesti do toga da se ima uvid u cene pojedinih firmi i njihove kupce, neće biti poslovne tajne“, kaže Majstorović.

Biljana Bujić kaže da prethodni PDV treba evidentirati u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda i na osnovu odredbi Predloga zakona nije jasno na koji način će se evidentiranje raditi, odnosno da li će se zahtevati pojedinačno evidentiranje svih ulaznih faktura.

„Pojedinačno evidentiranje svih ulaznih faktura predstavljalo bi značajno opterećenje privredi jer bi morali da urade dodatne izmene u svom IT sistemu, a postavlja se pitanje svrhe evidentiranja računa koji su izdati putem SEF-a i koji se nalaze u SEF-u. Za izmene u IT sistemu potrebni su budžeti i vreme, mi smo sada na kraju godine kada su budžeti za narednu godinu usvojeni. Imajući u vidu da izmene još nisu usvojene i da ne postoje detaljnije informacije nije moguće u ovom trenutku uraditi nikakvo budžetiranje i planiranje, te ovo donosi dodatu neizvesnost za privrednike“, ocenjuje Bujić.

Na osnovu do sada raspoloživih informacija, kako ona kaže, privreda je zabrinuta kakve će efekte predložene izmene imati.

Majstorović kaže da su u Srbiji veoma komplikovani poreski zakoni, dok su u drugim zemljama mnogo jednostavniji posebno u Nemačkoj, Švajcarskoj gde su propisi jasni privrednicima.

Izvor: Nova eknomija

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar