Home VestiEkonomija Koji su rokovi za donošenje rešenja o penziji?

Koji su rokovi za donošenje rešenja o penziji?

by bifadmin

Kome se podnosi zahtev za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja i koliko se čeka na rešenje o penziji, na Infostud blogu objašnjava pravnik Milan Predojević.

Pomenuta prava se ostvaruju kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPiO).

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja se pokreće na zahtev osiguranika, odnosno na zahtev člana porodice za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

Zahtev se podnosi nadležnoj filijali Fonda prema mestu prebivališta podnosioca zahteva. Ukoliko podnosilac zahteva u vreme podnošenja zahteva nema prebivalište na teriotoriji Republike Srbije, zahtev se podnosi filijali prema poslednjem osiguranju. Zahtev za utvrđivanje prava primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju podnosi se Direkciji Fonda u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda u Novom Sadu, dok se zahtev za utvrđivanje prava primenom međunarodnih ugovora zaključenih sa državama koje su, kao republike, bile u sastavu SFRJ, podnosi nadležnoj filijali Fonda. Zahtev se može podneti pisarnici filjale Fonda, putem pošte i preko portala e-šalter.

Koji je zakonom određen rok za donošenje rešenja i da li se poštuje?

Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca od dana podnošenja zahteva. Međutim, svedoci smo da u praksi to nije uvek slučaj, odnosno da se na rešenje čeka duže od zakonom predviđenog roka. Zbog čega se u nekim predmetima čeka duže od dva meseca? Prema podacima iz RFPIO vreme potrebno za prikupljanje dokumentacije zavisi od svakog konkretnog slučaja, ali i od vrste penzije za koju se predaje zahtev.

Najčešći razlozi za duže trajanje postupka su nekompletni podaci o stažu osiguranja, zaradama i doprinosima za PIO. Podaci mogu biti neceloviti i zbog neuplaćenih doprinosa za PIO, nepostojanja pravne i finansijske dokumentacije o radnom angažovanju osobe, potom usled pribavljanja dokaza o radnom angažovanju onih koji su radili van zemlje, te nepredavanja prijava M-4. U pogledu poslednjeg, počev od 1.01.2019. godine prestaje obaveza podnošenja prijava podataka za matičnu evidenciju Fondu u vidu M-4 obrazaca. Umesto toga, Fond sam ubacuje podatke u matičnu evidenciju preuzimanjem od drugih organa elektronskim putem ili ih unosi u istu na osnovu javnih isprava i drugih dokaza zasnovanih na dokumentaciji i evidencijama koje se vode u skladu sa zakonom. Ipak, zaključno sa 2018. godinom poslodavac je imao obavezu da do 01. aprila tekuće godine preda M-4 obrazac PiO fondu kao dokaz da su uplaćeni svi doprinosi za prethodnu godinu. Ponekad, poslodavci su uredno uplaćivali doprinose, ali nisu na vreme predavali M-4 obrasce, te se praktično radi o formalnom problemu, a ne suštinskom. Međutim, i takva prepreka treba na vreme da se otkloni. Prema tome, a imajući u vidu da penzijski staž obično traje decenijama, često se za tako dug period desi neki od navedenih problema. Potrebno je na vreme reagovati, kako bi se sve greške korigovale pre datuma ispunjavanja uslova za penziju. Na koji način je to moguće uraditi?

Kako podnosilac zahteva može da utiče na brzinu postupka?

Najpre, svaki podnosilac zahteva za penziju treba da se informiše o svom statusu znatno pre dana podnošenja zahteva, kako bi imao dovoljno vremena da prikupi neophodnu dokumentaciju i što pre preda zahtev na šalteru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Dakle, budući korisnici penzija treba da provere svoj ostvareni staž osiguranja i da li su uplaćeni doprinosi.

Fond je omogućio strankama da informacije o svojim podacima unetim u matičnu evidenciju mogu da dobiju na šalterima i preko sajta, posredstvom računara, koristeći jedinstveni PIN kod. Uz popunjen zahtev i ličnu kartu, građani mogu da dobiju PIN kod besplatno na šalterima svih filijala odmah po podnetom zahtevu. Važno je napomenuti da PIN kod može da se koristi neograničeno i da garantuje zaštitu podataka i sigurnost uvida. Ovde napominjemo da Fond PIO ne dostavlja podatke o stažu svojih osiguranika elektronskim putem. Zbog nemogućnosti odgovarajuće identifikacije lica koja se putem mejla obraćaju Fondu, a uzimajući u obzir zakonsku obavezu zaštite ličnih podataka korisnika i osiguranika, ovakvi podaci se ne dostavljaju putem elektronske pošte. Upravo iz navedenog razloga osiguranici dobijaju PIN kod na koji način jedino oni mogu da pristupe svojim podacima.

U zavisnosti od vrste penzije (starosna, invalidska, porodična), potrebna je i različita dokumentacija za odlučivanje po zahtevu. Fond je dužan da pribavi i obradi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje. Ukoliko stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, onda je ona u obavezi da dostavi podatke koji su od uticaja za odlučivanje po zahtevu. To se uglavnom odnosi na rešenja o prekidu radnog odnosa, medicinsku dokumentaciju, dokaze o stažu ostvarenom u inostranstvu i slično.

Milan Predojević

Ceo tekst možete pročitati na Infostud blogu

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar