Home TekstoviB&F Plus Kako će osiguravači osigurati sopstvenu budućnost?

Kako će osiguravači osigurati sopstvenu budućnost?

by bifadmin

Osiguravači se već suočavaju sa novim rizicima usled klimatskih promena, sa novom konkurencijom u vidu tehnoloških kompanija i sve zahtevnijim klijentima. Sada je na pomolu i zaokret od globalizacije ka nacionalnim ekonomijama, što će posebno uzdrmati one osiguravače koji posluju na jedinstvenim tržištima, poput evropskog. Zato svetski stručnjaci postavljaju pitanje da li će osiguravači u budućnosti moći da rastu ako se ne okrenu drugačijim poslovnim prioritetima, i po cenu da ne dosegnu željenu profitabilnost.

Tvrdnja da je osiguranje konzervativna, stabilna i predvidiva delatnost koja nema potrebe da se opire promenama jer je one i ne dotiču – izgleda da će uskoro morati u istoriju. Neočekivane okolnosti koje nadilaze jedna drugu menjaju čitav svet, ljudsku percepciju, ponašanje i potrebe, a taj talas je već počeo da zahvata i industriju osiguranja, hteli to osiguravači ili ne.

O kakvim je okolnostima reč?

Pre svega, klimatske promene već godinama unazad produkuju nove rizike, koji postaju sve složeniji. Istovremeno, tehnologija ubrzano napreduje pa se pojavljuju potpuno novi igrači na tržištu osiguranja, od „insurtech“ kompanija koje prete da preuzmu primat, do e-trgovaca poput Amazona koji je nedavno pokrenuo i prodaju polisa osiguranja.

Pandemija je dovela do redistribucije kanala prodaje, ali i do toga da kupci očekuju proizvode skrojene samo za njih – u svim sferama života, pa i u osiguranju. Istraživanja pokazuju da su se očekivanja i kupaca i zaposlenih u poslednjih 18 meseci promenila više nego u prethodne dve decenije, pa iako je pandemija na izmaku, ova promena ostaje trajna.

Najzad, rusko-ukrajinski sukob već je doveo do novih rizika, prvenstveno usled promena u transportu, ali i kad je reč o osiguranju investicija, a jedna od posledica jeste i rastuća inflacija i preteća recesija. Svetski ekonomisti prognoziraju novu podelu sveta, koja će od globalizacije napraviti zaokret ka nacionalnim ekonomijama. To će posebno uzdrmati one osiguravače koji posluju na jedinstvenim tržištima, poput evropskog. Njima će biti potrebno dosta vremena da nađu način kako da usklade već prihvaćene zajedničke normative i regulative sa zahtevima nacionalnog tržišta, ako se privreda zemlje umesto ka spolja sada okrene „ka unutra“.

Zbog svega navedenog, svetski stručnjaci postavljaju pitanje da li će osiguravači u budućnosti moći da rastu a da pritom ne žrtvuju profitabilnost, te da li su postepene promene ili nada da se promene mogu izbeći – uopšte održiva opcija.

Tržišne prognoze

Prema pisanju SwissRe instituta, u narednih 12 do 18 meseci mnoge velike ekonomije doživeće višedecenijski maksimum kad je reč o inflaciji, pa stoga centralne banke povećavaju kamatne stope ciljajući pre na stabilnost cena, nego na ekonomski rast. Inflacija u ovoj deceniji biće veća nego u prethodnoj, izuzev u Kini, zbog rasta produktivnosti i digitalizacije.

Ovakva kretanja će se u industriji osiguranja najviše odraziti na rast troškova šteta i to više u neživotnom nego u životnom osiguranju, gde su isplate po polisama definisane na početku perioda ugovaranja. U izveštaju se ocenjuje da će najdirektnije biti pogođeni sektori osiguranja motornih vozila i odgovornosti, kao i osiguranje nezgode sa telesnim povredama.

Kad je reč o tekućoj godini, SwissRe predviđa da će ukupan nominalni rast premije na globalnom nivou u 2022. biti 6,1% i da će premašiti po prvi put 7.000 milijardi dolara. Ova procena se zasniva na oporavku tržišta od padova izazvanih pandemijom i na rastu tržišta u razvoju. U životnom osiguranju predviđa se smanjenje globalne premije za 0,2%. Ipak, u budućnosti neće opasti interesovanje za ovim polisama, uprkos tome što se očekuje da se nestabilni uslovi na globalnom finansijskom tržištu odraze na polise sa elementima štednje, kojih je prema pomenutom izveštaju oko tri četvrtine u ukupnom broju.

Zbog rusko-ukrajinskog sukoba, veći gubici mogu se očekivati u segmentima osiguranja koji se tiču avijacije, trgovinskih kredita, pomorskog osiguranja i političkog rizika. S druge strane, potražnja za sajber osiguranjima već raste, samo je pitanje da li će osiguravači moći da isprate tu potražnju.

Novi poslovni prioriteti

Uprkos pritiscima sa svih strana poslednjih nekoliko godina, većina vodećih svetskih osiguravača je uspela prilično dobro da se prilagodi novim okolnostima, te da prebrodi posledice pandemije i rusko-ukrajinskog sukoba, pokazuje istraživanje revizorske kuće Deloitte.

Analitičari ocenjuju da će u narednom periodu za poslovne rezultate biti važnije da se osiguravači usmere na klijente i njihove potrebe, umesto da najveći deo vremena troše na ispunjavanje zahteva koje postavlja regulator. Ako su osiguravači do sada bili najviše koncentrisani na smanjenje rizika i troškova, promene na tržištu zahtevaju da se radi postizanja konkurentske prednosti više okrenu novim proizvodima, i po cenu da ne dosegnu željeni rast zarade.

Iako će inflacija negativno uticati na neživotna osiguranja, stručnjaci ove kompanije smatraju da će biti i mnogo prostora za rast – ali izgleda samo za one koji su spremni da se okrenu novim tržišnim nišama. Naime, očekuje se rast potražnje osiguranja u segmentu malih preduzeća, osiguranja u oblasti zelene energije i tranzicije na zelenu energiju, kako za fizička lica tako i u oblasti industrije. Poseban izazov biće osiguranja izloženosti nematerijalne imovine kao što su kriptovalute, nezamenljivi tokeni (NFT), virtuelne aktivnosti u metaverzumu i slično.

Ne živi se od stare slave

Kako bi se odbranili od sve veće konkurencije drugih industrija koje počinju da se bave osiguranjem i neuporedivo su fleksibilnije, osiguravači koji žele da zadrže svoje pozicije koncentrišu se na nekoliko segmenata poslovanja. To su, prema analizi kompanije PwC, digitalizacija, produktivno korišćenje podataka, jačanje brenda, pronalaženje novih kanala prodaje, osmišljavanje inovativnih proizvoda i stvaranje strateških partnerstava.

U doba brzih promena koje zahtevaju veliku pokretljivost i brzu reakciju, novi učesnici na tržištu osiguranja su veoma usmereni na to kako da što bolje iskoriste tektonske poremećaje, pa oni koji nisu u stanju da svoje srednjoročne planove prilagode novim okolnostima mogu lako izgubiti tržišno učešće, a možda i završiti kao nečija akvizicija. Vodeći osiguravači se ne oslanjaju na staru slavu, već pronalaze nove načine kako da ostanu jaki i da rastu.

Oni koriste najnaprednije tehnologije i mogućnosti koje pruža nauka o podacima u svim segmentima poslovanja, od kreiranja ponude, preko prodaje do reklamacija, a to podrazumeva jasnoću, konkretnost i konkurentne cene. Sklapaju partnerstva koja im omogućavaju da poboljšaju distribuciju proizvoda, tako da budu najbolji „na samom mestu prodaje“. Najbolji osiguravači razvijaju inovativne proizvode prilagođene najzahtevnijim kupcima, i prepoznaju njihove nezadovoljene potrebe. Prvi prepoznaju nove rizike uz pomoć napredne analitike, i spremni su da uvedu princip da se plaća samo onoliko koliko je potrošeno.

Koliko god se činilo da su sve ove promene koje su se obrušile na čitav svet došle naglo, neočekivano i suviše brzo, činjenica je da su neki u njima uspeli da se snađu i da zauzmu nove početne pozicije. U budućnosti će, izgleda, uspeti oni koji su spremni ne samo da pokrivaju rizike, već i da sami u njih uskaču, a osiguravači koji žele da osiguraju sopstvenu budućnost moraće da se prilagode takvim pravilima.

Lela Saković

Biznis Top 2021/22, u izdanju časopisa Biznis i finansije

Foto: Veronica Half, Unsplash

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar