/ Category / rashodi
BiF Analize Čitajte B&F online

Mesečni rashodi domaćinstava u Srbiji za oko 200 dinara veći od primanja u novcu i naturi

17/09/2019 - 12:29 in Vesti, Ekonomija, Slajder

Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava u Srbiji u drugom kvartalu ove godine iznosili su 66.348 dinara i veći su 5,6 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su rashodi povećani 3,9 odsto i bili su 66.576 dinara, saopštio…

Fiskalni savet o budžetu: Smanjenje deficita nedovoljno da se zaustavi rast javnog duga

23/12/2014 - 15:17 in B&F Plus

Predlogom budžeta za 2015. godinu planiran je deficit Republike od 191 mlrd dinara (4,9% BDP-a), dok je očekivani manjak na nivou opšte države veći…

Prihod prosečnog domaćinstva je 55.280 dinara a potrošnja 50.827 dinara

16/09/2014 - 10:00 in Ekonomija

Domaćinstva u Srbiju su u drugom kvartalu ove godine u proseku mesečno raspolagala sa prihodom od 55.280 dinara, od čega je 95,7 odsto bilo u novcu,…

Za pola godine smanjena aktiva lizing kompanija za 4,4%

05/09/2014 - 14:00 in Ekonomija

U prvoj polovini ove godine 16 lizing kompanija u Srbiji imalo je ukupni gubitak, pre oporezivanja, od 126,8 miliona dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Lizing su uzimala najviše privredna društva koja ne pripadaju finansijskom sektoru (84,8%), dok…

Domaćinstva u Srbiji u proseku imaju mesečno po 59.779 dinara

16/12/2013 - 15:45 in Ekonomija

Domaćinstva u Srbiji su u trećem kvartalu 2013. godine mesečno raspolagala sa 59.779 dinara, a za ličnu potrošnju izdvajala 53.282 dinara, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. Prihodi u novcu čine 95,3 odsto ukupno raspoloživih sredstava,…

Nove mere Vlade, između hitnosti i promišljanja

08/10/2013 - 11:45 in B&F Plus

Ministar finansija Lazar Krstić objavio je nove ekonomske mere Vlade koje podrazumevaju oporezivanje viših zarada u javnom sektoru (porez od 20% za zarade veće od 60.000 i 25% za one preko 100.000 dinara), povećanje niže stope PDV-a sa 8 na 10%, uvođenje…

Oktobar 2019

Sa stopom rasta od 3-3,5% u srednjoročnom periodu, do 2030. bićemo razvijeni kao današnja Rumunija. Da bismo za isto vreme dostigli današnju Poljsku, odnosno zaposlenost veću od 70% i prosečne plate od oko 900 evra, potreban nam je rast od 5-6%. Takvog, ubrzanog razvoja nema bez dubinskih promena u strukturi privrede, u korist privatnog sektora, naročito domaćih firmi, koji jedini može da obezbedi produktivne poslove i dinamičan rast. Da bi ta transformacija bila uspešna, neophodan nam je plan razvoja, sa jasnim i realnim prioritetima šta i kako treba da uradimo za pet, za deset i više godina a koji naša država još uvek nema.

Kursna Lista

BIF na Tviteru
Close